درباره ما

درباره ما

شرکت زیست فن آوری فرمون پارسیان در مهر ماه سال 1386 توسط آقای دکتر داروغه مدیر تحقیق و توسعه شرکت سانتاموس کانادا در ایران تاسیس گردید. اهم اهداف این شرکت، کمک به توسعه روشهای غیر شیمیایی کنترل آفات محصولات کشاورزی ، شناسایی و توسعه کاربرد فرمون حشرات آفت مهم ایران و عرضه بهترین محصولات جهت کنترل غیر شیمیایی آفات میباشد .