image

روش نصب تله های فرمونی ، واحد R&D شرکت فرمون پارسیان

تام کری

نکاتی که هنگام نصب تله های فرومونی بایستی رعایت گردد

 1- هنگام قراردادن کپسول فرومون در داخل تله دلتا از چسبیدن کپسول بر روی صفحه چسبدار اطمینان حاصل کرده و از سوراخ کردن کپسول فرومونی یا مفتول اکیدا" خودداری نمایید.

 2- پس از خارج کردن کپسول از فویل آلومینیومی به علت آغشته شدن فویل به فرومون هرگز آن را در باغ رها ننمایید زیرا فویل ها آلوده نیز آفت هدف را به سوی خود جلب کرده بدون آنکه آنها را گرفتار نماید. بعضی از کشاورزان برای کارآیی بهتر فویل آلومینیومی را پس از خارج کردن کپسول به همراه کپسول در تله قرار می دهند. 

3- بهتر است قبل از خارج کردن کپسول فرومونی از فویل آلومینیومی دستها رابا آب و صابون شسته ویا از دستکش یکبار مصرف استفاده کرد زیرا آفات به بوهای مختلف از قبیل نیکوتین و سیگار و غیره حساس می باشند و آلودگی آنها سبب کاهش عملکرد فرومون می گردد. 

4- ارتفاع نصب تله را برای شکار آفت هدف رعایت نمایید.معمولا" توصیه می گردد برای کارآیی بهتر، تله ها درنزدیک ارتفاع بالایی محصول نصب گردد. مثلا" توصیه گردیده که برای فرومون کرم خراط درختان گردو تله ها در ارتفاع 6 تا 8 متر و برای کرم سیب تله ها در ارتفاع 2 تا 3 متر و برای آفت خوشه خوار انگور تله ها در ارتفاع 1/5 متری نصب گردند. همچنین بهتر است جهت ورودی تله به موازات بادهای غالب منطقه قرار گیرد.

 5- پس از نصب تله در فواصل زمانی مشخص (در ابتدا هر روز سپس حداقل هفته ای یک مرتبه) به تله ها سرکشی کرده و آمار شکار را یادداشت نمایید. چنانچه صفحه چسبدار از حشرات اشباع گردید و یا بر اثر گردو خاک قابلیت چسبندگی خود را از دست داد بایستی صفحه چسبدار تعویض گردد و یا در صورت امکان مقداری چسب بر روی صفحه مالیده گردد. 

6- چنانچه از تله سطلی استفاده می گردد می توان مقداری روغن خوراکی در ته تله ریخت و در صورت اشباع آن از حشرات به وسیله یک سبد، روغن را صاف کرده و مجددا" استفاده نمود. 

7- زمان تله گذاری عموما" قبل از فصل زراعی و ظهور آفت می باشد. 

8- چنانچه قصد کنترل آفت به روش شکار انبوه را داشته باشیم قبل از ظهور آفت ابتدا تله های مونیتورینگ هر روز مورد بازدید قرار می گیرد، به محض مشاهده اولین شکاراین تله ها ،تعداد تله های حاوی فرومون را بر طبق توصیه های گفته شده برای هر آفت افزایش می دهیم.