مزایای استفاده از فرمون

فرمون و تاریخچه مختصر آن

راهنمای تله گذاری برای آفت چوبخوار پسته

راهنمای شناسایی پروانه چوبخوار پسته

kermania pistaciella

پیش آگاهی ( monitoring )

در این ویدیو نقش بزرگ پیش آگاهی در پایش و کنترل تلفیقی آفات به نمایش در میاید

شناسایی آفت مینوز گوجه فرنگی

راهنمای شناسایی آفت مینوز گوجه فرنگی (توتا) و بهترین راهکار کنترل این آفت

کنترل آفت پروانه چوبخوار پسته

بهترین راهکار کنترل آفت چوبخوار پسته ، نصب تله های فرمونی و شکار انبوه این آفت است

کنترل آفت مینوز گوجه فرنگی ( توتا ) توسط فرمون جنسی

تریمدلور

جلب کننده تریمدلور جهت پیش آگاهی و کنترل آفت مگس میوه مدیترانه

1 2