پرسش های شما و پاسخ ما از تله های فرمونی

سوالات شما درباره تله گذاری فرمونی باغ پسته و پرسش های کامل ما

راهنمای کامل تله گذاری فرمونی جهت شکار پروانه چوبخوار پسته

انچه که باید درباره تله گذاری فرمونی بدانیم . باید ها و نباید ها چه زمانی ، چگونه و با چه ارتفاعی ، چه تعدادی ؟

زمان ظهور پروانه های چوبخوار و تاثیر آن در شکار تله های فرمونی

آیا میدانستید پروانه نر چوبخوار پسته زودتر ظهور میکنند ؟

عملکرد تله گذاری مناسب در جذب و شکار افت چوبخوار پسته

در این انیمیشن کاربردی ما به شما مخاطبان ، یک تله گذاری صحیح و عملکرد فرمون داخل تله برای شکار افت پروانه چوبخوار پسته را به شما نشان میدهیم

انواع تله برای شکار پروانه چوبخوار پسته

ما در این ویدیو به شما انواع تله فرمونی و کاربرد آنها را برای شکار پروانه چوبخوار پسته نشان میدهیم

پروانه چوبخوار پسته ، تنبل ولی خطرناک

علایم خسارت و مراحل مختلف رشدی پروانه چوبخوار پسته

خسارت آفت چوبخوار پسته و روش کنترل آن

ما در این انیمیشن به شما خسارتی که آفت چوبخوار پسته بدرختان پسته وارد میکند و همچنین راه حل کنترل این آفت را نشان میدهیم

راهنمای شناسایی پروانه چوبخوار پسته

در این ویدیو بسادگی شما را با این آفت خطرناک پسته آشنا میکنیم

مزایای استفاده از فرمون ها در کنترل آفات

دکتر داروغه : متخصص شناسایی فرمون ها

1 2