image

تله نوری

تله نوری جهت پایش و کنترل آفات پروانه ای در گلخانه و باغ استفاده میشود . معمولا از 3 قسمت مخزن تشتی ، سبد فرمون و پایه لامپ تشکیل شده است . اکثرا از لامپ فلورسنت فرابنفش در این تله استفاده میشود .