تله های فرمونی، گزینه مناسبی در مبارزه تلفیقی کنترل حشرات

استفاده از تله های فرمونی برای پیش آگاهی مناسب ترین روش میباشد اما باید در نحوه استفاده و زمان کاربرد دقت لازم بعمل آید

گذاشتن تله های فرمونی اطلاعات زیر را به شما میدهد:
  1. آیا حشره مورد نظر در منطقه وجود دارد .
  2. دقیقا حشره مورد نظر در کجا  فعالیت می نماید.
  3. انبوهی جمعیت حشره مورد نظر در منطقه تا چه حد است.
  4. حد اکثر انبوهی حشره مورد نظر در چه زمانی در منطفه است .
  5. با گذاشتن تله طی چند سال میتوان ارزیابی از  روش کنترل قبلی حشره در سالهای قبل را بدست اورد.

فرمون، تله، حشرات، گیاهان

استفاده  از تله های فرمونی برای پیش آگاهی مناسب ترین روش میباشد اما باید در نحوه استفاده و زمان کاربرد دقت لازم بعمل آید و رعایت نکات زیر موردتوجه  قرار گیرد.                                                                                                                                                                            
1- لور (کیسه المینیومی حاوی فرمون وکیوم شده  ) تا زمان استفاده همچنان در پوشش المنیومی و در داخل یخچال و یا در جای خنک  نگهداری شود.
2- چنانچه در یک منطقه برای دو حشره تله گذاری میکنید از دستکش یکبار مصرف استفاده کنید و در هر بار جابجائی لور دستکش را عوض نمائید .
3- در زمان نصب تله ها در هر منطقه برای پیش آگاهی حد اقل تله ها 100 متر از هم فاصله داشته باشند . چنانچه در یک منطقه برای دو گونه حشره تله گذاری میشود تله های دو گونه را پهلو هم نصب نشود و حد اقل فاصله 10 متر رعایت گردد، موقع تله گذاری 50 متر از حاشیه باغ فاصله بگیرید.
4- هیچوقت بیش از یک لور در یک تله نصب نگردد.
5- چنانجه دو نوع تله برای دو گونه حشره استفاده میکنید حتما تله ها را علامت گذاری نمائید.
6- سعی شود لور با صفحه چسبی تله در تماس نباشد و همواره لور بطور آزاد در وسط تله نصب گردد.
7- هیچوقت از  فرمون  پیش آگاهی برای کنترل آفت استفاده ننمائید ، مگر در دستور کار دلیلی علمی برای اینکار قید کرده باشد. 
8- چنانچه صفحه چسبی تله شما پر از گردو غبار یا پر از حشره و یا پاره گردید فقط صفحه چسبی را تغییر داده و فرمون  قبلی را همچنان استفاده کنید.
9- معمولا هر فرمون  تا زمان خاصی کارائی دارد که روی بر چسب لور نوشته شده اگر زمان روی بسته مشخص نشده میتوانید از ان  تا 6 هفته استفاده کنید  ِ ولی بطور یقین برای حشرات چند نسلی تمام طول فصل نمیتواند کارائی داشته باشد  و باید  سعی شود لور حاوی فرمون در هر نسل عوض گردد.
10- سعی گردد حتما 1 -2  هفته قبل از شروع پرواز حشره تله ها نصب گردد.
11- چنانچه از تله هی فرمونی برای رد یابی یا تعین پیک پرواز استفاده میکنید سعی گردد هر هفته تله ها بازدید  گردد و حشرات جذب شده روی تله ها شمارش و یاداشت گردد و با نظر کارشناس از پیک پرواز برای سم پاشی استفاده گردد..