درباره ما

شرکت دانش بنیان زیست فن آوری فرمون پارسیان

شرکت زیست فن آوری فرمون پارسیان امیدوار است در آینده با همکاری کشاورزان و باغداران تلاشگر ایران بتواند اقدام موثری در تولید محصول سالم و ارگانیک و کاهش میزان مصرف سم در قالب برنامه های مدیریت تلفیقی آفات انجام دهد.

شرکت زیست فن آوری فرمون پارسیان، دکتر حسن داروغه، شرکت سانتاموس کاادا

شرکت زیست فن آوری فرمون پارسیان در مهر ماه سال  1386 توسط آقای دکتر داروغه مدیر تحقیق و توسعه شرکت سانتاموس کانادا در ایران تاسیس گردید.
 
اهم اهداف این شرکت، کمک به توسعه روشهای غیر شیمیایی  کنترل آفات محصولات کشاورزی ، شناسایی و توسعه کاربرد فرمون حشرات ویژه ایران و  عرضه بهترین محصولات بیولوژیک تولید شده در کشورهای مختلف برای ارائه روشهای جدید ، حل مشکل گیاهپزشکی و کمک به روش های مدیریت  تلفیقی آفات و کاهش میزان مصرف سموم شیمیایی در کشور می باشد.
 
شرکت زیست فن آوری فرمون پارسیان با دریافت نمایندگی انحصاری شرکت های بزرگ جهانی ، از کشورهای بزرگ اروپایی وآمریکائی سعی در انتقال تکنولوژی تولید این محصولات در ایران داشته و در این راستا اقدام های موثری انجام گردیده است.   
 
شرکت زیست فن آوری فرمون پارسیان با توجه به تخصص سی ساله  مدیران و کارشناسان شرکت در امر شناسائی و کاربرد فرمون ، موفق به شناسایی و عرضه فرمون های آفات مهم محصولات باغی و زراعی  از گونه های ایرانی ، با همکاری فنی دانشگاه سیمون فریزر کانادا گردیده است.
 
این فرمون ها توانسته اند با شکار انبوه و طولانی مدت آفات هدف نقش مهمی در کنترل آنها داشته و هزینه مبارزه با آنها را بطور چشمگیری کاهش دهند.
 
شرکت زیست فناوری فرمون  پارسیان با تلاش فراوان موفق گردیده است تکنولوژی شکار وکشتن را که پیشرفته ترین فناوری کاربرد فرمون در دنیا می باشد را به ایران انتقال دهد .
 
بر اساس این تکنولوژی محصولات تجاری مانند کرماکیل برای مبارزه با آفت چوبخوار پسته و کدلینگ مورس برای مبارزه با کرم سیب ایران و بیجلا مورس برای مبارزه با آفت کرم به ایران توسط شرکت سانتاموس و دانشگاه سیمون فریزرکانادا ساخته شده اند.
 
کرماکیل اولین فرمونی است که در ایران به ثبت رسیده و با استفاده از آن در باغهای بسیار آلوده پسته کشور خسارت آفت چوبخوار که موجب کاهش چشمگیر محصول پسته در هکتار می شود را با موفقیت کامل کنترل نمود.