يوني ترپ ( تله قیفی ، تله سطلی ، دبه ای )

[Field:Description]

در انواع رنگهای مختلف جهت ردیابی و شکار انبوه پروانه ها در مزارع و انبارها برای مدت طولانی . این تله برای حشراتی با جمعیت بالا مثل چوبخوار پسته میتواند مورد استفاده قرار گیرد .