پروانه زنبور مانند Synanthedon tipuliformis (Currant Clearwing Moth))

پروانه زنبور مانند یکی از افات چوبخوار درختان میوه  مانند سیب ، گردو و کیلاس میباشد و از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. در سالهای اخیر در بعضی مناطق جایگزین پروانه فری گردیده و ازین نظر جای دارد مورد برسی بیشتری قرار گیرد . فرمون این افت  شناسایی شده مو میتواند جهت پیش اگاهای مورد استفاده قرار گیرد  . بیشتر فعالیت این افت در روز انجام میگیرد و زمستان گذرانی این افت بشکل لارو سنین مختلف در زیر پوست میباشد .و در زیر پوست تبدیل به شفیره میشود ، تخمریزی حشره بالغ بشک منفرد و یا دسته ای در شکاف درخت انجام میشود و بعد از 8 تا 10 روز تبدیل به لارو میشود.  تله دلتا برای پیش اگاهی این افت پیشنهاد میگردد و لازم است محل نصب تله در بالاترین نقطه درخت انجام گیرد