کرم به Euzophera bigella

 افت کرم به علاوه بر به در باغات سیب نیز دیده میشود ، لارو زمستان را بصورت لارو کامل در داخل پیله خاکستری رنگ بسر میبرد و اواخر اسفند بصورت شفیره و در اوایل فروردین به حشره بالغ تبدیل میشود . این حشره معمولا 3 تا 4 نسل دارد . استفاده از فرمون جنسی برای تعیین پیک پرواز و زمان دقیق سمپاشی مورد استفاده قرار میگیرد. تله مناسب برای شکار این افت تله بالی و تله دلتا میباشد. فرمون این حشره بر اساس سوش ایران شناسایی و ساخته شده  و در ساشه المنیومی 5 عدد در دسترس میباشد  .ماندگاری این فرمون در انبار دو سال میباشد .