سر شاخه خوار هلو Anarsia lineatella

یکی از افات مهم درختان هلو، بادام و زردالو میباشد. حشره بالغ دارای دو نسل در سال است و زمستان را بصورت لارو سن دو در داخل جوانه های درختان میوه میگذراند.استفاده از فرمون جنسی حشره برای پیش اگاهی ، تعین پیک پرواز و زمان دقیق سمپاشی بسیار حائز اهمیت میباشد . تله مناسب برای شکار این حشره تله بالی و تله دلتا میباشد 
شکار این حشره تله بالی و تله دلتا است .