کرم قوزه پنبه (هلیوتیس) Helicoverpa armigera , Heliothis armigera

یکی از آفات مهم پنبه، گوجه فرنگی و در سالهای اخیر روی پسته در منطقه سیرجان دیده شده است. این آفت دارای 180 میزبان و دارای 3 تا 4 نسل و در مناطق گرم تا 5 نسل میباشد، زمستان را بصورت شفیره در داخل خاک بسر میبرد و خروج پروانه ها از بهار آغاز شده و بتدریج شروع به جفتگیری مینماید. فرمون این حشره در سال 1394 بر اساس سوش ایران شناسایی و با درجه خلوص بسیار بالا ساخته شده و در ساشه المنیومی 5 عددی قابل دسترس میباشد. دوام این فرمون در باغ پسته، 2 تا 3 ماه گزارش شده است. استفاده از فرمون جنسی برای پیش آگاهی و تعیین پیک پرواز جهت مبارزه تلفیقی حائز اهمیت میباشد. تله دلتا، بالی و تله سطلی برای شکار این حشره بسیار مناسب هستند.