• slide1
  نوشته
  شرکت دانش بنیان زیست فناوری فرمون پارسیان
  لوگوی شرکت
 • slide1
  تله های فرمونی
  کاربرد فرمون در کنترل آفات و کاهش مصرف سموم
  لوگوی شرکت
 • slide1

جایزه تشویقی دانشجویان دوره دکترا

شرکت دانش بنیان زیست فناوری فرمون پارس به دانشجویان دوره دکتر رشته کشاورزی هدایای نفیس اعطا خواهد کرد، با ما تماس بگیرید:

تله های فرمونی، گزینه مناسبی در مبارزه تلفیقی کنترل حشرات

استفاده از تله های فرمونی برای پیش آگاهی مناسب ترین روش میباشد اما باید در نحوه استفاده و زمان کاربرد دقت لازم بعمل آید

کانال ارتباطی

لیست محصولات شرکت زیست فناوری فرمون پارسیان