• slide1
  نوشته
  شرکت دانش بنیان زیست فناوری فرمون پارسیان
  لوگوی شرکت
 • slide1
  تله های فرمونی
  کاربرد فرمون در کنترل آفات و کاهش مصرف سموم
  لوگوی شرکت

تله های فرمونی، گزینه مناسبی در مبارزه تلفیقی کنترل حشرات

استفاده از تله های فرمونی برای پیش آگاهی مناسب ترین روش میباشد اما باید در نحوه استفاده و زمان کاربرد دقت لازم بعمل آید

کانال ارتباطی

لیست محصولات شرکت زیست فناوری فرمون پارسیان